Jump to content
Sign in to follow this  
DaGGoTh.

News Reporters - Pachet de anunţuri

Recommended Posts

PUGkpEF.png

 

Prin intermediul acestui TOPIC, jucătorii pot beneficia de un pachet de anunţuri, contracost, bineînţeles. 

Reguli referitoare la pachetul de anunţuri:
• Anunţurile despre realizarea unor anumiti kilometri, despre închirieri vehicule, despre droguri, materiale, închirieri vehicule, caut facţiune, respectiv despre artificii (fireworks) sunt inerzise. În cazul în care se accepta o cerere a unui jucător pentru un pachet de anunţuri, desi nu sunt îndeplinite condiţiile, membrul (parte a factiunii News Reporters) va fi sancţionat cu FWarn. 
• Cererea pentru un pachet de anunţuri poate fi acceptată de către orice membru al facţiunii ce deţine minim rank 2. 
• În decursul unei ore jucate (un payday), se pot da maximum 5 anunţuri ale aceluiaş jucător. 
• Jucătorii ce vor achiziţiona pachete de anunţuri, au posibilitatea de a-şi alege intervalul orar între care să fie plasate aceste anunţuri. Intervalul trebuie să fie cuprins între 3 ore pentru a fi acceptat, exemplu: 14:30 - 17:30; 20:00 - 23:00. Intervalul odată ales, nu mai poate fi schimbat. 
• Odată cumpărat un pachet de anunţuri, jucătorul ce a plătit pentru acesta, va putea alege după bunul plac mesajul / anuntul ce va fi publicat. Indiferent de pachetul ales, spre exemplu pentru pachetul cu numărul 1 (10 anunţuri), pot fi plasate 10 mesaje diferite, bineînţeles dacă se specifică de la început în cerere. 
• Pachetul de anunţuri, odată acceptat, se va consuma în maxim o săptămână (7 zile). Cine încalcă această regulă, va primi
 FWarn. 

Pachetele de anunţuri disponibile:

Spoiler

 

  • Pachetul numărul 1: 

- Număr de anunţuri: 10. 
- Preţ: 5.000.000$. 

  • Pachetul numărul 2: 

- Număr de anunţuri: 15. 
- Preţ: 7.000.000$. 

  • Pachetul numărul 3:  

- Număr de anunţuri: 30. 
- Preţ: 12.000.000$. 

  • Pachetul numărul 4: 

- Număr de anunţuri: 40. 
- Preţ: 15.000.000$. 

 

 

MODEL de postare ce trebuie urmat pentru achiziţia unui pachet de anunţuri: 

Nickname: 
Nivelul actual: 
Numărul de telefon: 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite):
 

Reguli suplimentare:
• În cazul în care jucătorul doreşte să plaseze mai multe anunţuri, acestea vor fi plasate sub forma: 

Spoiler

1. Cumpăr Infernus cu dublu hidden. 
2. Vând Gun Shop principal Los Santos. 
3. Caut clan de (/spray).

 
• Se vor accepta cererile doar în cazul în care se respectă toate condiţiile, iar la fiecare cerere se va răspunde sub forma de qoute, pentru a putea fi văzut mesajul anterior al jucătorului, astfel acesta nu mai poate fi modificat, fiind eliminată posibilitatea realizării unei reclamaţii viitoare. 
• Membrul ce acceptă o cerere, are datoria ca după ce epuizează un pachet de anunţuri, să revină cu un edit la postarea unde a acceptat cererea şi să spună că pachetul jucătorului „X” s-a epuizat, s-a terminat, a fost plasat în întregime etc. Membrii ce
NU anunţă acest lucru, vor fi sancţionaţi cu avertisment. 
 

ENG version:

 

 

Through this TOPIC, players can benefit from a package of ads, counter costs, of course.

Ad Package Rules:
• Announcements about certain mileage, car rentals, drugs, materials, vehicle rentals, faction search, and fireworks, respectively, are inert. If a player's request for an ad package is accepted, even if the conditions are not met, the member (part of the News Reporters faction) will be penalized with FWarn.
• The request for an ad package can be accepted by any member of the faction with a minimum rank 2.
• During one hour played (one payday), maximum 5 announcements of the same player can be given.
• Players who will purchase ad packages have the opportunity to choose the time interval between which these ads are placed. The interval must be between 3 hours to be accepted, for example: 2:30 pm - 5:30 pm; 8pm - 11pm. Once the interval is selected, it cannot be changed anymore.
• Once an ad package has been purchased, the player who paid for it will be able to choose the message / announcement to be published. Regardless of the package chosen, for example for the package with the number 1 (10 ads), 10 different messages can be placed, of course if specified from the beginning in the application.
• The ad package, once accepted, will be consumed within a maximum of one week (7 days). Whoever violates this rule will receive FWarn.

Available ad packages:

Spoiler

Package number 1:
- Number of ads: 10.
- Price: $ 5,000,000.

Package number 2:
- Number of ads: 15.
- Price: $ 7,000,000.

Package number 3:
- Number of ads: 30.
- Price: $ 12,000,000.

Package number 4:
- Number of ads: 40.
- Price: $ 15,000,000.

Posting model to follow for the purchase of an ad package:

• Nickname:
• Current level:
• Phone number:
• The package chosen (specifies its number):
• The time interval between which the ads are placed (minimum 3 hours):
• Ad (s) (which may be different):

Additional rules:
• If the player wants to place more ads, they will be placed as:

Spoiler

1. Buy Infernus with a hidden double.
2. Sell Main Gun Shop Los Santos.
3. I'm looking for (/ spray) clan.

• Requests will be accepted only if all conditions are met, and each request will be answered in the form of "qoute", in order to be able to see the player's previous message, so it cannot be modified anymore, eliminating the possibility making a future complaint.
• The member who accepts a request, has the duty that after exhausting an ad package, to return with an edit to the post where he accepted the request and to say that the player's "X" package has been exhausted, ended, was placed in full, etc. . Members who do NOT announce this will be punished with a warning.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

• Nickname:  Ulpian 
• Nivelul actual:  57
• Numărul de telefon:  911
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  4
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  20:00 - 23:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite)Clanul Kalu caută jucători activi la spray între orele 22:00 - 00:00. Acestia au salarii în functie de rank. Contact: [/id Kalu].

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname: Letting 
• Nivelul actual: 56
• Numărul de telefon: 1777
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 21:00 - 00:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand Buccaneer cu 80 de zile, 300km, 7,000$ ins, x1 hidden. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

• Nickname:  TheEvoos
• Nivelul actual:  20
• Numărul de telefon:  45405
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  5
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  16:00-19:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul Saints cu tag-ul St. recrutează membrii cu minim rank 3 la activ sau minim level 30.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nickname:  []Gabi_OG
• Nivelul actual:  37
• Numărul de telefon:  3383
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  20:00-23:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand ZR-350 cu dublu hidden la pretul de 180.000.000$, [/sms 3383].

Edited by Gabi_
Anunt schimbat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/23/2019 at 11:38 AM, Ulpian said:

• Nickname:  Ulpian 
• Nivelul actual:  57
• Numărul de telefon:  911
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  4
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  20:00 - 23:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite)Clanul Kalu caută jucători activi la spray între orele 22:00 - 00:00. Acestia au salarii în functie de rank. Contact: [/id Kalu].

Pachetul tau  s a epuizat/terminat"

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, TheEvoos said:

• Nickname:  TheEvoos
• Nivelul actual:  20
• Numărul de telefon:  45405
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  5
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  16:00-19:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul Saints cu tag-ul St. recrutează membrii cu minim rank 3 la activ sau minim level 30.

 

Respins! Nu exista acel pachet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/23/2019 at 10:33 PM, Letting™ said:

 Nickname: Letting 
• Nivelul actual: 56
• Numărul de telefon: 1777
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 21:00 - 00:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand Buccaneer cu 80 de zile, 300km, 7,000$ ins, x1 hidden. 

Acceptat!

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Gabi_ said:

Nickname:  []Gabi_OG
• Nivelul actual:  37
• Numărul de telefon:  3383
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  18:00-21:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand Huntley cu dublu hidden, 308 zile, 853 kilometri si 10.761$ insurance, [/sms 3383].

Acceptat!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Gabi_ said:

Nickname:  []Gabi_OG
• Nivelul actual:  37
• Numărul de telefon:  3383
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  18:00-21:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand Huntley cu dublu hidden, 308 zile, 853 kilometri si 10.761$ insurance, [/sms 3383].

Accept eu!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/23/2019 at 10:33 PM, Letting™ said:

 Nickname: Letting 
• Nivelul actual: 56
• Numărul de telefon: 1777
• Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 1
• Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 21:00 - 00:00
• Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Vand Buccaneer cu 80 de zile, 300km, 7,000$ ins, x1 hidden. 

Pachetul a fost terminat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname:Cosmin47.
 
Nivelul actual:47
 
Numărul de telefon: 6948
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 1
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 13:30-16:30
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite):Clanul Hells Angels cu tag-ul [HA] recruteaza membri activi cu minim rank 1 la activ sau minim lvl 20.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 1:14 PM, Cosmin47 said:

 Nickname:Cosmin47.
 
Nivelul actual:47
 
Numărul de telefon: 6948
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 1
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 13:30-16:30
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite):Clanul Hells Angels cu tag-ul [HA] recruteaza membri activi cu minim rank 1 la activ sau minim lvl 20.

Accept eu.

COMANDA A FOST FINALIZATA!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname:  Beleaua17
 
Nivelul actual:  59
 
Numărul de telefon:  4137
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  4
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  17:00 - 22:00
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite):  

Factiunea Taxi LS recruteaza membrii cu minim level 7 si  20 de ore jucate!

Clanul VETERANS cu tag-ul [V] recruteaza membri cu rank 3 la activ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 3:45 PM, Beleaua17 said:

 Nickname:  Beleaua17
 
Nivelul actual:  59
 
Numărul de telefon:  4137
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia):  4
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  17:00 - 22:00
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite):  

Factiunea Taxi LS recruteaza membrii cu minim level 7 si  20 de ore jucate!

Clanul VETERANS cu tag-ul [V] recruteaza membri cu rank 3 la activ!

Pachet de anunturi epuizat!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname: KingMariaN
 
Nivelul actual:  47
 
Numărul de telefon:  49092
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 4
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  20:00 - 23:00
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul OlteanClan este in cautare de noi membri cu rank 1 la activ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/2/2019 at 10:53 PM, KingMariaN said:

 Nickname: KingMariaN
 
Nivelul actual:  47
 
Numărul de telefon:  49092
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 4
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore):  20:00 - 23:00
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul OlteanClan este in cautare de noi membri cu rank 1 la activ!

Acceptat

 

COMANDA A FOST FINALIZATA!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nickname: algasig123
Nivelul actual: 22
Numărul de telefon: 1059
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 4
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 18:00 - 23:00
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul InfiniteAmmo cu tagul [IA.] recruteaza membri ce au level 10 sau rank 1 la activ, cu evenimente mari!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/8/2019 at 10:03 AM, algasig123 said:

Nickname: algasig123
Nivelul actual: 22
Numărul de telefon: 1059
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 4
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 18:00 - 23:00
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul InfiniteAmmo cu tagul [IA.] recruteaza membri ce au level 10 sau rank 1 la activ, cu evenimente mari!

ACCEPTAT

PACHET EPUIZAT 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname:  Metalic
 
Nivelul actual: 39
 
Numărul de telefon: 7030 
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 2 
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 19:50-22:50
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul Kings Of OG-Times cu tag-ul King. recruteaza membrii rank 3 la activ, event in fiecare weekend cu premii de 500kk, non-spray!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/17/2019 at 7:53 PM, Metalic said:

 Nickname:  Metalic
 
Nivelul actual: 39
 
Numărul de telefon: 7030 
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 2 
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 19:50-22:50
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul Kings Of OG-Times cu tag-ul King. recruteaza membrii rank 3 la activ, event in fiecare weekend cu premii de 500kk, non-spray!

Accept

PACHET EPUIZAT

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nickname: Marshmellow
 
Nivelul actual: 25
 
Numărul de telefon: 2709
 
Pachetul ales (specifică numărul acestuia): 4
 
Intervalul orar între care să fie plasate anunţurile (minim 3 ore): 10:00-17:00
 
Anunţul(urile) (care pot fi diferite): Clanul Royal recruteaza jucatori activi la spray, in intervalul 22:00-00:00. Salarii atractive, HQ premium, evenimente dese. Contact [ /id Royal ].

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...