Jump to content

National Guard - Event


Recommended Posts

fE4tOgl.png

EVENT

In acest topic sunt prezente evenimentele active in factiune!

1. Days event:

 • Acest eveniment consta in premierea membrilor cu o anumita suma de bani atunci cand atingi un anumit numar de zile in factiune.
 • Puteti primi acesti bani prin completarea unei cereri si prin indeplinirea unor conditii. Daca nu va incadrati in conditiile cerute, nu faceti o cerere deoarece nu va fi acceptata si postarea aiurea va fi sanctionata.
 • Pe langa aceste lucruri, ne rezervam dreptul de a respinge o cerere daca consideram ca un anumit membru nu merita sa fie premiat, deoarece nu are un comportament adecvat.
 • Evenimentul este valabil pentru cei care fac 50 zile, 100 zile, 150 zile, 200 zile, 250 si 300 de zile. Cei care au deja zilele mentionate, nu vor primi banii. De ex: Am deja 110 zile, nu voi primi banii pentru 100 zile daca fac o cerere. Este valabil pentru cei care fac zilele dupa ce a fost postat acest eveniment.

Reguli:

 • Daca in momentul in care faceti zilele necesare si aveti cerere depusa aveti 1/3 FWs veti primi cu 10.000.000$ mai putini bani decat trebuie. Daca aveti 2/3 FWs veti primit cu 20.000.000$ mai putini bani decat trebuie.
 • Aveti la dispozitie 72 de ore (3 zile) sa faceti cerere dupa ce faceti numarul cerut de zile, altfel nu vei mai primi bonusul.
 • Aveti voie sa faceti maxim 2 cereri pentru acest eveniment, dvs. alegeti cat aveti de gand sa stati in factiune si cand considerati ca trebuie sa faceti cererea.

Premiile sunt urmatoarele:

 • Cei care fac 50 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 25.000.000$
 • Cei care fac 100 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 50.000.000$
 • Cei care fac 150 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 75.000.000$
 • Cei care fac 200 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 100.000.000$
 • Cei care fac 250 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 125.000.000$
 • Cei care fac 300 de zile si au un comportament adecvat vor primi o suma de 150.000.000$

Modelul de postare este urmatorul:

 • Nickname pe server:
 • Ma inscriu la evenimentul cu numarul( 1, 2) :
 • Numarul de zile avut in factiune:
 • De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:
 • Cat mai ai de gand sa stai in factiune?:
 • Alte precizari:

2. Politistul saptamanii eveniment:

 • Acest event consta in premierea membrilor cu un anumit numar de arrests + runners.
 • Puteti primi acesti bani prin completarea unei cereri si prin indeplinirea unor conditii. Daca nu va incadrati in conditiile cerute, nu faceti o cerere deoarece nu va fi acceptata si postarea aiurea va fi sanctionata.
 • Pe langa aceste lucruri, ne rezervam dreptul de a respinge o cerere daca consideram ca un anumit membru nu merita sa fie premiat, deoarece nu are un comportament adecvat.

Reguli

 • Eventul este valabil pentru cei care acorda: 70 arrests + runners, 80 arrests + runners, 90 arrests + runners, 100 arrests + runners si 115 arrests + runners .
 • Inscrierile se pot face cu o zi inaintea zilei de verificare a raportului(Ex: Raportul lui MrPopeye este verificat pe 13.01.2020, el trebuie sa faca cererea pentru acest eveniment in ziua de 12.01.2020, pana la ora 23:59). Trebuie sa filmati pe panel la 'Members' + ora exacta; nu uitati ca trebuie sa acordati un refresh cand sunteti pe pagina cu raportul! -> Exemplu: Click 
 • Cererile care nu se incadreaza in intervalul orar respectat vor fi respinse.
 • Daca doriti sa creeati o cerere si observati ca aveti spre exemplu 79 arrests + runners, tu o sa primesti premiul de 70 arrests + runners.

Premiile sunt urmatoarele:

 • Cei care fac 70 arrests + runners si au un comportament adecvat vor primi o suma de 15.000.000$
 • Cei care fac 80 arrests + runners si au un comportament adecvat vor primi o suma de 25.000.000$
 • Cei care fac 90 arrests + runners si au un comportament adecvat vor primi o suma de 35.000.000$
 • Cei care fac 100 arrests + runners si au un comportament adecvat vor primi o suma de 45.000.000$
 • Cei care fac 115 arrests + runners si au un comportament adecvat vor primi o suma de 55.000.000$

Modelul de postare este urmatorul:

 • Nickname pe server:
 • Ma inscriu la evenimentul cu numarul( 1, 2) :
 • Numarul de zile avut in factiune:
 • De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:
 • Cate arrest / runner ai acumulat?: 
 • Dovezile ( informatiile le gasiti in reguli) :
 • Alte precizari:

ENGLISH VERSION IN SPOILER

Spoiler

eK8O2LM.jpg

In this topic are present the active events in the faction!

1. Days event:

 • This event consists in rewarding the members with a certain amount of money when you reach a certain number of days in fact.
 • You can receive this money by filling in a request and fulfilling certain conditions. If you do not comply with the required conditions, do not make a request because it will not be accepted and your other posting will be sanctioned.
 • In addition to these things, we reserve the right to reject a request if we consider that a particular member does not deserve to be awarded, because he does not have a proper behavior.
 • The event is valid for those who do 50 days, 100 days, 150 days, 200 days, 250 and 300 days. Those who already have the mentioned days will not receive the money. For example: I already have 110 days, I will not receive the money for 100 days if I make a request. It is valid for those who do the days after this event was posted.

Rules:

 • If at the time you make the necessary days and have your application filed you have 1/3 FWs you will receive 10,000,000$ less money than you need. If you have 2/3 FWs you will receive 20,000,000$ less money than you need.
 • You have 72 hours (3 days) to apply after you make the required number of days, otherwise you will not receive the bonus.
 • You are allowed to make a maximum of 2 applications for this event, you choose how much you intend to stay in the faction and when you consider that you must apply.


The awards are as follows:

 • Those who do 50 days and appropriate behavior will receive 25,000,000$
 • Those who do 100 days and appropriate behavior will receive 50,000,000$
 • Those who do 150 days and appropriate behavior will receive 75,000,000$
 • Those who make 200 days and appropriate behavior will receive 100,000,000$
 • Those who make 250 days and appropriate behavior will receive 125,000,000$
 • Those who make 300 days and appropriate behavior will receive 150,000,000$

The posting model is as follows:

 • Nickname on server:
 • I register for the event with the number (1, 2) :
 • Number of days taken in the faction:
 • Why do you think you deserve to be awarded?:
 • How long are you going to stay in the faction?:
 • Other specifications:

2. The policeman of the week event:

 • This event consists in rewarding members with a certain number of arrests + runners.
 • You can receive this money by filling in a request and fulfilling certain conditions. If you do not comply with the required conditions, do not make a request because it will not be accepted and your other posting will be sanctioned.
 • In addition to these things, we reserve the right to reject an application if we consider that a particular member does not deserve to be awarded, because he does not have a proper behavior.

Rules

 • The event is valid for those who grant: 70 arrests + runners, 80 arrests + runners, 90 arrests + runners, 100 arrests + runners and 115 arrests + runners.
 • Entries can be made one day before the day of checking the report (Ex: MrPopeye's report is verified on 13.01.2020, he must make the request for this event on 12.01.2020, until 23:59). You must film on the panel at 'Members' + exact time; Remember that you need to refresh when you are on the report page! -> Example: Click
 • Requests that do not fall within the respected time interval will be rejected.
 • If you want to create an application and notice that you have for example 79 arrests + runners, you will receive the prize of 70 arrests + runners.

The awards are as follows:

 • Those who make 70 arrests + runners and have a proper behavior will receive 15,000,000
 • Those who make 80 arrests + runners and have a proper behavior will receive 25,000,000
 • Those who make 90 arrests + runners and have a proper behavior will receive 35,000,000
 • Those who make 100 arrests + runners and have a proper behavior will receive 45,000,000
 • Those who make 115 arrests + runners and have a proper behavior will receive 55,000,000

The posting model is as follows:

 • Nickname on server:
 • I sign up for the event with the number (1, 2) :
 • Number of days taken in the faction:
 • Why do you think you deserve to be awarded ?:
 • How many arrests / runers have you accumulated?:
 • Evidence (information found in rules):
 • Other specifications:

 

Edited by Andrei_Mld
2020 - Events
Link to post
Share on other sites
 • Replies 153
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Cerere acceptata ! ( Ai primit banii. )

Cerere respinsa ! Evenimentul cu numarul 2 este cel de "activity event" .

acceptată, vei primi banii când te voi vedea online pe server și în această săptămână vei beneficia de raport înjumătățit. îți recomand să lași contul pe sleep pentru a primi banii mai ușor. // ai pr

Nickname pe server: A.k

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1
Numarul de zile avut in factiune:  6
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:  
Cred ca merit sa fiu premiat deoarce   sunt un membru la locul lui si nu am creat  probleme de-a lungul sederii mele in factiune.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Am de gand sa stau cel putin 300 de zile in factiune.
Alte precizari: Sper sa fiu premiat.

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: A.k

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1

Numarul de zile avut in factiune:  6

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:  Cred ca merit sa fiu premiat deoarce   sunt un membru la locul lui si nu am creat  probleme de-a lungul sederii mele in factiune.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Am de gand sa stau cel putin 300 de zile in factiune.

Alte precizari: Sper sa fiu premiat.

 

Nu indeplinesti conditiile necesare.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: SPiKE47

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2.
Numarul de zile avut in factiune: 83.
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece de cand sunt in aceasta factinune nu am creat probleme și am acționat mereu cum trebuia și am ajuns la rank 5.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: 100+ Days.
Alte precizari: Multumesc.

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: SPiKE47

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2.

Numarul de zile avut in factiune: 83.

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece de cand sunt in aceasta factinune nu am creat probleme și am acționat mereu cum trebuia și am ajuns la rank 5.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: 100+ Days.

Alte precizari: Multumesc.

 

 • Aveti la dispozitie 72 de ore (3 zile) sa faceti cerere dupa ce faceti numarul cerut de zile, altfel nu vei mai primi bonusul. | Fa cerere cand faci 100 de zile.
Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: FusYan.

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 3.
Numarul de zile avut in factiune: 34.
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Eu cred ca merit sa fiu premia  deoarece, am sa stau foarte multe zile in factiune.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Pana la 200 days
Alte precizari: Multumesc..

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: FusYan.

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 3.

Numarul de zile avut in factiune: 34.

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Eu cred ca merit sa fiu premia  deoarece, am sa stau foarte multe zile in factiune.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Pana la 200 days

Alte precizari: Multumesc..

 

Nu ai completat modelul corect.

Link to post
Share on other sites

 

 

Nickname pe server: FusYan.

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1

Numarul de zile avut in factiune: 37

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Pentru ca sunt o persoana calma si cu care nu iti vei face probleme.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: 200 days.

Alte precizari: Multumesc.

 

Fa cerere cand faci 50 de zile, momentan nu indeplinesti conditiile necesare.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: Hash

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1
Numarul de zile avut in factiune:  13
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Eu cred ca ar trebui sa fiu premiat deoarce  imi asum responsabilitatea pentru ceea ce fac , sunt foarte activ cat si raportul il fac singur si iau  totul foarte in serios.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Am de cand  sa stau in aceasta factiune  cam 100 de zile cu aproximatie.
Alte precizari: Multumesc pentru  atentia  acordata.

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: Hash

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1

Numarul de zile avut in factiune:  13

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Eu cred ca ar trebui sa fiu premiat deoarce  imi asum responsabilitatea pentru ceea ce fac , sunt foarte activ cat si raportul il fac singur si iau  totul foarte in serios.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Am de cand  sa stau in aceasta factiune  cam 100 de zile cu aproximatie.

Alte precizari: Multumesc pentru  atentia  acordata.

 

Nu indeplinesti conditiile necesare.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: MangloPici

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune:  6 zile
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: sper sa ajung la 100 de zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 188runneri + 18arrest

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament ):http://forum.og-times.ro/index.php?/topic/1801-national-guard-statistica-de-activitate-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nal%C4%83-weekly-activity-statistics/page-3
Alte precizari: Fac acum cererea fiindca o sa fiu plecat si nu expira dovezile. O sa posteze in curand rever dovada cu raport

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: Spartan28

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 3
Numarul de zile avut in factiune: 6
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece sunt o persoana la locul meu si activa
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Cel putin 50 de zile
Cate arrest / runner ai acumulat?: 138 runners + 18 arrests
Alte precizari: Va multumesc!
Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: Spartan28

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 3
Numarul de zile avut in factiune: 6
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece sunt o persoana la locul meu si activa
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Cel putin 50 de zile
Cate arrest / runner ai acumulat?: 138 runners + 18 arrests
Alte precizari: Va multumesc!

 

Cerere acceptata.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: MangloPici

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune:  6 zile
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: sper sa ajung la 100 de zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 188runneri + 18arrest

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament ):http://forum.og-time...atistics/page-3
Alte precizari: Respect

 • 0
Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: MangloPici

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune:  6 zile

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?:

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: sper sa ajung la 100 de zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 188runneri + 18arrest

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament ):http://forum.og-time...atistics/page-3

Alte precizari: Respect

 • 0

 

Cerere acceptata.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: SPiKE47

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2.
Numarul de zile avut in factiune: 100.
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece de cand sunt in aceasta factinune nu am creat probleme și am acționat mereu cum trebuia și am ajuns la rank 5.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Nustiu.
Alte precizari: Multumesc.

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: SPiKE47

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2.

Numarul de zile avut in factiune: 100.

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece de cand sunt in aceasta factinune nu am creat probleme și am acționat mereu cum trebuia și am ajuns la rank 5.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Nustiu.

Alte precizari: Multumesc.

 

Cerere acceptata. Vei primi 30.000.000$.

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: MangloPici

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune:  13 zile
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Am indeplinit toate cerintele
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: sper sa ajung la 100 de zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 203 runneri + 20 arrest

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament ):http://forum.og-time...atistics/page-3
Alte precizari: Salut

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: MangloPici

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune:  13 zile

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Am indeplinit toate cerintele

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: sper sa ajung la 100 de zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 203 runneri + 20 arrest

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament ):http://forum.og-time...atistics/page-3

Alte precizari: Salut

 

Cerere acceptata.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Nickname pe server: Haa3pCoreWTF

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2
Numarul de zile avut in factiune: 6
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece am fost activ toata saptamana si am avut un compartament ok.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Pana la rank 5 si 100 de zile+

Cate ore ai acumulat?: 46 de ore.

Dovezile ( video obligatoriu ):  https://youtu.be/7ogDQk4lJjg
Alte precizari:Succes

Link to post
Share on other sites

Nickname pe server: Haa3pCoreWTF

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune: 6
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece am fost activ si nu am lasat robbery sa jefuaisca
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: pana voi atinge rank 6 si 200+ zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 250+

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament): le pune Rev3r pe forum

Alte precizari: Bafta

Link to post
Share on other sites

 

Nickname pe server: Haa3pCoreWTF

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3):3

Numarul de zile avut in factiune: 6

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece am fost activ si nu am lasat robbery sa jefuaisca

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: pana voi atinge rank 6 si 200+ zile

Cate arrest / runner ai acumulat?: 250+

Dovezile ( informatiile le gasiti in regulament): le pune Rev3r pe forum

Alte precizari: Bafta

 

Cerere acceptata.

 

Nickname pe server: Haa3pCoreWTF

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 2

Numarul de zile avut in factiune: 6

De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Deoarece am fost activ toata saptamana si am avut un compartament ok.

Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Pana la rank 5 si 100 de zile+

Cate ore ai acumulat?: 46 de ore.

Dovezile ( video obligatoriu ):  https://youtu.be/7ogDQk4lJjg

Alte precizari:Succes

 

Cerere acceptata.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Nickname pe server: TwYsT47

Ma inscriu la eventul cu numar( 1, 2, 3): 1
Numarul de zile avut in factiune: 51
De ce crezi ca meriti sa fii premiat?: Fiindca am reusit sa ajung la un acest numar de zile fara a avea vreo sanctiune si avand un comportament adecvat.
Cat mai ai de gand sa stai in factiune?: Pana la 120 de zile.
Alte precizari: Multumesc!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Announcements


×
×
 • Create New...